REKLAMACJA / ZWROT TOWARUREKLAMACJA TOWARU


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
- danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
- numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
- opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do
Klientów niebędących Konsumentami.


  FORMULARZ REKLAMACYJNY - POBIERZ


  ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU


  Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części„wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. 

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,
  2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

  Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali. Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 

  MARCIN DĄBEK BODY WORKS,
  ul. Starowiślna 40
  31-035 Kraków
  e-mail: info@piercingroom.pl, 

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.   FORMULARZ ODSTĄPIENIA UMOWY - POBIERZ


  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.